Tréneri

Osobný tréning je efektívna forma cvičenia za plnej asistencie fitness trénera, ktorý je zodpovedný za kvalitu, efektívnosť a optimálnosť tréningu.

Osobní tréneri

Lukáš Rolík
Lukáš Rolík
0948 996 728
Michal Jurda
Michal Jurda
0940 728 002

Spolupracujúci tréneri

Juliana Boldi
Juliana Boldi
0905 223 507
Ladislav Vozár
Ladislav Vozár
0918588359
Viktória Kijovská
Viktória Kijovská
0918 569 228
Peter Palenčár
Peter Palenčár
0902 638 838